Om syn

Eye see...eye learn! How well does your child see?

Vær obs på tegn som:

 • Urolige øye (nystagmus)
 • Skjeling (5% av alle barn skjeler)
 • Lysømfintlighet
 • Problemer med å lese ved dårlig belysning
 • Barnet snubler ofte «ser seg ikke for»
 • Vansker med å hoppe/hinke
 • Blir fort trøtt ved synsmessig krevende aktiviteter
 • Uvillig til å kopiere/tegne/lese
 • Problemer med å sortere farger
 • Ofte hodepine
 • Kløe/svie/sammenkniping av øynene
 • «Nese i boka»
 • Sitter «oppi» TV


Nærsynthet er uvanlig i tidligere barneår, men utvikler seg vanligvis i skolealder og tenårene. Det er normalt med overlangsynthet til barn er 2 år gamle. Senere kan dette skape problemer for barnet.