Kontakt AKS

Adresse: Lofsrudhøgda 195, 1281 Oslo. 

AKS-leder:

Hilde Foss Vinje
E-post: Hilde.foss.vinje@ude.oslo.kommune.no

Kontaktperson for basene 2018-19

Leder for rød base 1. trinn

Ellen Fredriksen
E-post:ellen1112@osloskolen.no
Tlf: 950 43 676


Leder for blå base 2. trinn

Eivind Eriksen 
E-post:
eiera002@osloskolen.no
Tlf: 958 72 839

 

Leder for gul base 3. trinn

Sarika Dait  
E-post: 
sarika1411@osloskolen.no
Tlf: 950 26 317  

 

Leder for grønn base 4. trinn

Houaida Ghannam
E-post: Houaida.ghannam@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 958 18 854