Hovedseksjon

Kontakt AKS

Adresse: Lofsrudhøgda 195, 1281 Oslo. 

AKS-leder:

Hilde Foss Vinje
E-post: Hilde.vinje@osloskolen.no

Kontaktperson for basene 2023-2024

Leder for rød base 1. trinn 

Houaida Ghannam

Tlf: 958 72 839 
E-post: houaida.ghannam@osloskolen.no
 

Leder for blå base 2. trinn  

Denisa Cristina Boboiciov

Tlf: 950 26 317
E-post: denisa.boboiciov@osloskolen.no 

Leder for gul base 3. trinn og grønn base 4. trinn
Mats Fredrik Neegaard
Tlf: 958 18 854
Tlf: 950 43 676

E-post:
mats.neegaard@osloskolen.no