Kontakt AKS

Adresse: Lofsrudhøgda 195, 1281 Oslo. 

AKS-leder:

Hilde Foss Vinje
E-post: Hilde.vinje@osloskolen.no

Kontaktperson for basene 2021-2022

Leder for rød base 1. trinn

Sarika Dait  
E-post: 
sarika.dait@osloskolen.no
Tlf: 950 26 317  

 

Leder for blå base 2. trinn 

Houaida Ghannam
E-post: Houaida.ghannam@osloskolen.no
Tlf: 958 18 854

 

Leder for gul base 3. trinn

Tina Os
E-post: 
tina.os@osloskolen.no
Tlf: 950 43 676 


Leder for grønn base 4. trinn

Eivind Eriksen 
E-post:
eivind.o.eriksen@osloskolen.no
Tlf: 958 72 839