Hovedseksjon

Skolens historie

Tradisjoner ble etablert. Til jul gikk alle elever og ansatte rundt juletreet ute i skolegården. Hver høst ble de nye 1. klassingene ønsket velkommen utendørs. Mange gymtimer ble også holdt utendørs fordi skolen ikke hadde egen gymsal. Lærere og elever ble også busset rundt til gymsaler ved andre skoler.

Først i år 2000 fikk skolen sin etterlengtede gymsal – den ble oppkalt etter rektoren som hadde jobbet for dette i alle år – derav navnet Sigrunshall.

Da Sigrun B. Skranes gikk av med pensjon i 2001, overtok Jan Gunnar Riiser som rektor. Han ledet skolen fram til 2008 da Leif Arne Eggen ble tilsatt som ny rektor. Han var rektor fram til 2013 da Nina Boklund tiltrådte. Nina Boklund ledet skolen fram til sommeren 2018 da Trond Herbert Johansen overtok fra 1. august.