Åpningstider

Aktivitetsskolen er åpen alle hverdager fra fra 7:30 – 17:00. 

For elever med gratis kjernetid gjelder noen spesielle betingelser.

Heldagsplass:

  • Hverdager fra fra 7:30 – 17:00. 
  • Mandag-torsdag vil AKS ha leksetilbud fra kl. 16.00-16.45.

 

Gratis kjernetid:

  • Hver dag etter skoletid til kl.16.00.
  • 2 dager i skolens hele ferieuker.

Stengt: 

  • Hele juli
  • Julaften
  • nyttårsaften
  • alle helligdager (røde dager i kalenderen)