Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Formål:

 • Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene.
 • Skolemiljøutvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer.
 • Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
 • Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a. 


Organisering av skolemiljøutvalg:

Grunnskolen skal ha skolemiljøutvalg bestående av:

 • Elevene (2 elevrepresentanter)
 • Foreldrene (2 foreldrerådrepresentanter)
 • De tilsatte (1 ansatterepresentant)
 • Skoleledelsen (1 ledelsesrepresentant)
 • Skoleeier – kommunen (1 kommunalrepresentant)
Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall


Skolemiljøutvalgets medlemmer har rett til:

 • å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet
 • å si ifra
 • å foreslå eller be om tiltak
 • å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse

Du kan kontakte Skolemiljøutvalget på skolens postmottak på e-post: postmottak@osloskolen.no

Skolemiljøutvalget på Mortensrud

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. I skolemiljøutvalget sitter representanter for elevene, foresatte, ansatte, skolens ledelse og bydelen.