Hovedseksjon

Telefonnr. til trygge voksne å snakke med

Telefonnr til trygge voksne å snakke med

Bydelens tilbud og tjenester tilgjengelig på telefon

Det er en vanskelig tid vi er inne i nå. Ansatte i bydelen er på jobb, men på andre måter enn dere er vant til. Vi har derfor samlet noen telefonnumre som vi håper kan være til hjelp for deg eller dine barn som synes situasjonen er vanskelig.

Flere av våre tilbud og tjenester er tilgjengelig på telefon i kontortid:

  • Helsestasjonen (gravide og foreldre med barn 0-5 år) 234 96 420
  • Barneverntjenesten 913 33 303
  • Oslohjelpa 47 77 77 02
  • Kriminalitetsforebyggende team 908 81 203 eller kft@bsn.oslo.kommune.no
  • Skolehelsetjenesten 479 08 017 ( kl. 10.00-14.00)

Informasjonsplakat telefonnummer.pdf