Hovedseksjon

Traumesensitiv tilnærming på Mortensrud skole

Traumesensitiv tilnærming
 

Mortensrud skole er med i prosjektet Levekårssatsning initiert av Byrådsavdelingen for Oppvekst og Kunnskap. Prosjektet skal innrettes i tråd med prinsippene om en traumeinformert by og strategien for Barnehjernevernet. Mortensrud skole skal i lys av innsatser innenfor språkutviklende undervisning, foreldresamarbeid og traumesensitiv undervisning arbeide for å motvirke effekten levekårsutfordringene elevene lever under kan ha. Mortensrud skole er i gang med strukturert kompetanseheving innenfor traumesensitiv tilnærming, både på individ- og systemnivå. Kompetansehevingen består av fellestider med hele personalet, samt teamøkter med fordypning i områder, casedrøftinger og fokusområder for trening/observasjon. Les mer om traumesesitiv tilnærming på Mortensrud skole her.