FAU

Alle foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen samt legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

FAU arrangerer vanligvis fire møter i året for klassekontaktene der man diskuterer og informerer om arbeidet som pågår. FAU innstiller også to representanter til driftsstyret.

Møte første tirsdag i hver måned

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har møte første tirsdag i hver måned kl.18.30. 

Referater fra møtene

Referater vil fra skoleåret 2019/2020 publiseres i Skoleplattformen på infosiden for foresatte.

Ønsker du å komme i kontakt med FAU?

Ta kontakt med:

FAU-Leder: Sanaz hadian-Gundersen;
epost: sanaz.hadian.gundersen@politiet.no

 

Les mer om foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på nettsiden til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Les mer om foreldremøter på nettsiden til FUG

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

FAU-Foreldrekontakter

FAU-Leder: Sanaz Hadian-Gundersen 

sanaz.hadian.gundersen@politiet.no

 

Trykk her for oversikt over de ulike foreldrekontaktene.