FAU

Alle foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen samt legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

FAU arrangerer vanligvis fire møter i året for klassekontaktene der man diskuterer og informerer om arbeidet som pågår. FAU innstiller også to representanter til driftsstyret.

Møte første onsdag i måneden

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har møte første onsdag i hver måned kl.18.30. 

Referater fra møtene

Referater vil fra skoleåret 2016/2017 publiseres i Skoleplattformen på infosiden for foresatte.

Ønsker du å komme i kontakt med FAU?

Ta kontakt med:

FAU-Leder: Beate Kristensson (5A) beate.christensson@unil.no

Nestleder FAU: Shabnam Abbas (3A, 5C og 7B) shaba002@osloskolen.no 

Les mer om foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på nettsiden til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Les mer om foreldremøter på nettsiden til FUG