FAU

Alle foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen samt legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre for Foreldrerådet og er overordnet organ for alle klassekontaktene. FAU arrangerer vanligvis fire møter i året for klassekontaktene der man diskuterer og informerer om arbeidet som pågår. FAU innstiller også to representanter til driftsstyret.

Referater vil fra skoleåret 2016/2017 publiseres i Skoleplattformen på infosiden for foresatte.

Les mer om foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på nettsiden til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Les mer om foreldremøter på nettsiden til FUG

Ønsker du å komme i kontakt med FAU?

Ta kontakt med skolens postmottak på e-post: mortensrud@ude.oslo.kommune.no