Skolehelsetjenesten

Liv Randi Skuggerud Hansen

Helsesykepleier, Mortensrud skole

Tlf: +47 47 64 30 93

E-post: liv.randi.hansen@bsn.oslo.kommune.no

Trefftid: Hver dag mellom klokken 9 00 og 15 00.

 

Charlotte B. Jacobsen

Fysioterapeut, Mortensrud skole

Tlf: +47 46833052

E-post: charlotte.bjornsgaard.jacobsen@bsn.oslo.kommune.no  

Trefftid: mandag og onsdag 9 00- 15 00

Skolehelsetjenesten bydel Søndre Nordstrand

Avdeling oppvekst og nærmiljø

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

Skolehelsetjenesten er et gratis helsefremmende og sykdomsforebyggende tilbud til alle barn i skolealder og innebærer helseundersøkelser og veiledning og støtte til foreldre og elever. Vi er opptatt av barnets og familiens helse og trivsel, og tilbyr individuell tilpasset råd og støtte etter behov. Skolehelsetjenesten har ellers et fast program utarbeidet etter Nasjonale faglige retningslinjer- og veiledere.

Fast program ved helsesykepleier
1. klasse:

Evt. deltakelse på foreldremøte. Besøk og presentasjon av helsesykepleier i klassene.

Alle elever i 1.klasse med foresatte vil bli innkalt til helseundersøkelse hos helsesykepleier og lege. Det blir en samtale om barnets helse og trivsel, måling av høyde og vekt og somatisk undersøkelse hos legen. Det blir tatt hørselstest og synstest ved behov.

Helsedirektoratet, skolestartundersøkelse

2. klasse:

Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (DTP-IPV).

Folkehelseinstituttet, vaksinefilm

3. klasse:

Evt. deltakelse på foreldremøte. Høyde- og vektmåling enkeltvis. Helseinformasjon til elevene  i grupper eller klasser. Helsesykepleier og fysioterapeut har ansvaret for dette.

Helsedirektoratet, veiing og måling

4. klasse:

Tilbud om klasseundervisning om psykisk helse, bruk av metoden Psykologisk Førstehjelp

Helsedirektoratet, psykisk helse

5. klasse:

Tilbud om klasseundervisning om psykisk helse, bruk av metoden Psykologisk Førstehjelp

Helsedirektoratet, psykisk helse


6. klasse:

Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR).

Folkehelseinstituttet, vaksinefilm

Helseopplysning med elevene i grupper om seksuell helse og kroppens utvikling.

Folkehelseinstituttet, seksuell helse

7. klasse:

Vaksine mot det kreftfremkallende Humant Papilloma viruset (HPV).

Folkehelseinstituttet, vaksinefilm

Både elever og foresatte kan ta kontakt på telefon, e-post eller komme innom kontorene uten avtale. Foresatte må gi samtykke til at helsesykepleier deler eller innhenter informasjon om barnet ved samarbeid med skolen eller andre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er blant annet;

  • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
  • Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
  • Logoped
  • Fysioterapeut
  • Fastlege
  • Familiesenteret
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
  • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)
  • Barnevernet
  • Tolketjenesten

Helsesykepleier har et tett samarbeid med skolen, og er en del av skolens ressurs- og tverrfaglige team og har faste samtaler og møter med sosiallærer/rådgiver. Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Journalen har fulgt barnet siden fødsel og oppfølging på helsestasjonen, og vil bli overført til ny skole ved flytting.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell, kapittel 5).

Behandling av sykdom og skade henvises til egen fastlege eller legevakt.

 

Oppdatert 11.07.2019

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo Kommunes nettsider