Ordensregler

Høsten 2015 er reglementet for orden og oppførsel ved Mortensrud skole blitt revidert. Det har i tillegg blitt utarbeidet reglement for Aktivitetsskolen Mortensrud, som bygger på skolens sitt. Råd og utvalg ved skolen har behandlet reglementene før driftsstyret vedtok disse i desember. Begge reglementer gjelder fra 01.01.16, og er basert på sak 14 behandlet av byråden for kunnskap og utdanning den 25.09.12.

 

Anbefalinger/retningslinjer for sykling er utarbeidet i samarbeid med FAU som et vedlegg til reglementet for orden og oppførsel.