Idretten starter opp igjen hos Klemetsrud idrettslag

Idrettslagets Logo

https://www.klemetsrudil.no/2021/08/26/idretten-er-i-full-gang-igjen-hos-klemetsrud-il/