Hovedseksjon

Elevrådet

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.Det betyr at dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. 

Les mer om elevråd på barneombudets nettsider.

Elevrådet ved Mortensrud skole jobber med viktige saker som klassemøter, trivselsordninger i friminutt og rettferdig fordeling av ressursene. Elevrådsrepresentanter for 7. trinn utgjør elevrådsledelsen. Klassene fra og med 2. trinn er representert i elevrådet.