Elevrådet

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.Det betyr at dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. 

Les mer om elevråd på barneombudets nettsider.

Elevrådet ved Mortensrud skole jobber med viktige saker som klassemøter, trivselsordninger i friminutt og rettferdig fordeling av ressursene. Elevrådsrepresentanter for 7. trinn utgjør elevrådsledelsen. Klassene fra og med 2. trinn er representert i elevrådet.   

Elevrådet 2016-2017

2A     Nasri, Salak

2B     Abdul, Lina

2C     Aya, Shazeb

3A     Irem, Kaua

3B     Hussain, Maira

3C     Hannan, Lasia

4A     Fatima, Mohammed E.

4B     Hashir, Laiba

5A     Bisma, Hasseeb

5B     Ilyas, Kani

6A     Isa, Lill Chideraa

6B     Fatih, Nesrin

7A     Aysha, Elisabeth, Hamza

7B     Rayan, Theepa

Drawing of a city