Hovedseksjon

PPT

PPT i Oslo er delt inn i 6 skolegrupper med hver sin leder. Hver PPT betjener skolene innenfor sin skolegruppe. PPT ledes av en sentral leder i Utdanningsetaten. PPTs ansatte er sammensatt av pedagogisk-psykologiske rådgiver, sosionomer, logopeder, spesialpedagoger og kontorpersonale. Alle i PPT har taushetsplikt.

Les mer om PPT på Oslo kommunes nettsider