Logoped

Hva er en logoped?

En logoped utreder og arbeider med barn, unge og voksne med ulike former for kommunikasjonsvansker. Det finnes flere ulike former for kommunikasjonsvansker blant annet stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale).

Hvem kan henvise?

Foresatte, eleven selv (ved fylte 15 år), barnehager, skoler, helsetjenesten og kompetansesentra etter samtykke fra foresatte.

Utredningen innebærer:

Logopeden utreder og underviser elever som blir henvist på grunn av språk, uttale, taleflyt, stemme, dysfagi og lese- og skrivevansker.

Logopedene bistår også hjem, skole og barnehage i forlengelse av en henvisning.