Våre baser

Rød, grønn, gul og blå legokloss

Hei alle foresatte.

Velkommen alle store og små til et nytt skoleår 2021/2022 på AKS!
Litt informasjon om basene dette skoleåret:

1. trinn-baseleder: Sarika Dait - Sambruk i klasserommet frem til kl. 16.00

2. trinn-baseleder: Houaida Ghannam - Sambruk i klasserommet frem til kl. 16.00

3. trinn-baseleder: Tina Os - Sambruk i klasserommet frem til kl. 16.00

4. trinn-baseleder: Eivind Eriksen - AKS-lokalet frem til kl. 16.00

Fulltidsbarna benytter AKS-lokalet fra kl. 16.00- 17.00