Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Rektor
Trond Herbert Johansen

Assisterende rektor

John-Kristian Schreiner
Ansvarlig for 5.-7.trinn

 

Undervisningsinspektør 

Marthe Kolsrud Larsen
I permisjon

 

Undervisningsinspektør/AKS Leder

Hilde Foss Vinje
Ansvarlig for 1.trinn

 

Undervisningsinspektør/Leder for traumesensitiv undervisning

Malin Myren Foldal
Ansvarlig for 2.trinn

 

Avdelingsleder

Stine Susanne Domaas
Ansvarlig for 4.trinn

 

Sosiallærer/Inspektør

Siri Bolstad
Ansvarlig for 3.trinn

 

Sosiallærer

Marianne Skjølberg

 

Miljøterapeut/Foreldrekoordinator

Ivy Naisenya Kashu : 40037153

 

Skolens kontor

Kontorleder: Surendran Veluppillai  surendran.veluppillai@osloskolen.no

 

Konsulent: Mawlini Sripavan mawlini.sripavan@osloskolen.no

Vaktmester