Vår profil

panoramabilde av skolen sett fra hovedinngangen

Skolen ble bygget i 1986 og består av hovedbygg, idrettshall og klasseromshus og paviljonger. Skolegården legger til rette for at elevene kan ha varierte aktiviteter,  med blant annet lekeapparater, naturtomt og ballbane.

Fokus på elevenes leseferdigheter

Skolen har spesielt fokus på elevenes leseferdigheter. I den sammenheng har vi innført en egen leseplan for Mortensrud skole. Leseplanen gir oss muligheten for individuell tilpasset opplæring og tett oppfølging av den enkelte elev. Ved å gå inn på Satsingsområder vil du finne mer om dette og skolens øvrige satsingsområder.

Tett og godt foreldresamarbeid

Skolen legger vekt på et tett og godt foreldresamarbeid for å kunne gi hver enkelt elev en best mulig skolegang. For å få til dette er skolen avhengig av en tettt og god dialog med dere foresatte. Skolen bruker følgende kommunikasjonsplattformer; hjemmeside, Skolemelding og Skole SMS. I tillegg kommer ordinære utviklingssamtaler, foreldremøter og diverse andre informasjonsmøter. Skolen har også et aktivt FAU som er en viktig samarbeidspartner. I FAU møter alltid to av skolens ledelse.

Skolen oppfordrer alle foresatte til å laste ned meldingsappen Skolemelding slik at den brukes i den skriftlige kommunikasjonen med skolen.

Kunnskap, vennskap og glede

Skolens visjon er: En skole for kunnskap, vennskap og glede. Elever og ansatte ved Mortensrud skole arbeider målrettet mot denne visjonen og vi vektlegger at læring og læringsglede skal være sentralt i alt vi gjør. God omgangstone er en forutsetning for alle oss som holder til på Mortensrud skole.

Skolens visjon er:

En skole for kunnskap, vennskap og glede. 

 

Elever og ansatte ved Mortensrud skole arbeider målrettet mot denne visjonen og vi vektlegger at læring og læringsglede skal være sentralt i alt vi gjør.