Vår profil

panoramabilde av skolen sett fra hovedinngangen

Skolen ble bygget i 1986 og består av hovedbygg, idrettshall og klasseromshus. Skolegården legger til rette for at elevene kan ha varierte aktiviteter,  med blant annet lekeapparater, naturtomt og ballbane.

Fokus på elevenes lese- og skriveferdigheter

Skolen har spesielt fokus på elevenes lese- og skriveferdigheter. I den sammenheng har vi innført Early Years Literacy Program, som er er en metodikk utviklet i Australia og New Zealand. Dette gir oss muligheten for individuell tilpasset opplæring og tett oppfølging av den enkelte elev gjennom systematisk bruk av stasjonsundervisning. Ved å gå inn på Satsingsområder vil du finne mer om dette og skolens øvrige satsingsområder.

Tett og godt foreldresamarbeid

Skolen legger vekt på et tett og godt foreldresamarbeid for å kunne gi hver enkelt elev en best mulig skolegang. I denne forbindelese har skolen innført velkommensamtale med foreldre til nye elever.

Kunnskap, vennskap og glede

Skolens visjon er: En skole for kunnskap, vennskap og glede. Elever og ansatte ved Mortensrud skole arbeider målrettet mot denne visjonen og vi vektlegger at læring og læringsglede skal være sentralt i alt vi gjør. 

Skolens visjon er:

En skole for kunnskap, vennskap og glede. 

 

Elever og ansatte ved Mortensrud skole arbeider målrettet mot denne visjonen og vi vektlegger at læring og læringsglede skal være sentralt i alt vi gjør. 

Drawing of a city