Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering 

Standardreglement for Driftsstyrene i Osloskolen

Er du interessert i møtereferater, eller ønsker å komme i kontakt med driftsstyret? 

Send en e-post til driftstyrets sekretær: Astrid Madsen Astrid.Madsen@ude.oslo.kommune.no


Trond Herbert Johansen TrondHerbert.Johansen@ude.oslo.kommune.no