Leksetilbud på AKS

 

Leksetid på AKS

 

Onsdag og torsdag vil AKS ha leksetid fra kl. 16.00-16.30. Dette gjennomføres i AKS bygget i base A med ansatte fra AKS.

Baseledere har hovedansvaret for leksetiden på AKS. Man kan benytte tilbudet hvis elevene har fulltidsplass på AKS. Det er allikevel de foresatte som er ansvarlige for å følge/sjekke opp leksene til elevene daglig.

 

Hvis foresatte ønsker at barna skal delta, må det avtales med eleven og deretter med baselederne på sitt trinn. Minner om at dette er et frivillig tilbud for elevene.

 

Mer informasjon om oppstart av leksetid vil komme senere i august.

 

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne!

Velkommen til Aktivitetsskolen!

Telefon: 22 61 60 95/ 23 19 16 00.