Leksetilbud på AKS

Leksetilbudet på AKS er frivillig for elevene. Hvis foresatte ønsker at barna skal delta, må det avtales med eleven og deretter med baselederne eller Houaida på AKS: Telefon: 22 61 60 95/ 23 19 16 00. 

Houaida Ghannam og baselederne har hovedansvaret for leksetilbudetEleven kan benytte tilbudet hvis han/hun har fulltidsplass på AKS. Det er likevel foresatte som er ansvarlige for å følge/sjekke opp leksene til elevene daglig.