Hovedseksjon

Leksetilbud på AKS

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Leksetid på AKS

Tirsdag og onsdag vil AKS ha leksetid fra kl. 16.00-16.30. Dette gjennomføres i klasserom til 1L (paviljongen nederst til høyre)  med ansatte fra AKS.

Baseledere har hovedansvaret for leksetiden på AKS. Man kan benytte tilbudet hvis elevene har fulltidsplass på AKS. Det er allikevel de foresatte som er ansvarlige for å følge/sjekke opp leksene til elevene daglig.

Hvis foresatte ønsker at barna skal delta, må det avtales med eleven og deretter med baselederne på sitt trinn. Minner om at dette er et frivillig tilbud for elevene.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne!

Velkommen til Aktivitetsskolen!

Telefon: 22 61 60 95/ 23 19 16 00.