Leksetilbud på AKS

Dette gjennomføres i AKS-bygget i base A med ansatte fra AKS.

Baseledere har hovedansvaret for leksetiden på AKS. Man kan benytte tilbudet hvis elevene har fulltidsplass på AKS. Det er likevel de foresatte som er ansvarlige for å følge/sjekke opp leksene til elevene daglig.

Hvis foresatte ønsker at barna skal delta, må det avtales med eleven og deretter med baselederne på sitt trinn. Minner om at dette er et frivillig tilbud for elevene.

Telefon: 22 61 60 95/ 23 19 16 00.