Hovedseksjon

BUP

Hos Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) kan du få hjelp med å takle det som gjør hverdagen vanskelig, for eksempel tristhet, angst, konsentrasjonsproblemer, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser og søvnproblemer. Også vanskelige relasjoner, for eksempel i forhold til foreldre, søsken, venner, eller lærere, kan BUP hjelpe med.

BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene, som hos fastlege, helsesykepleier, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), utekontakten eller barnevernet.

Mange ulike fagfolk jobber hos BUP. Psykolog, barnepsykiater, familieterapeut, kliniske pedagoger og sosionomer jobber sammen.