Hovedseksjon

Læringsbrett/digitale læringsmidler

Alle elever på Mortensrud skole har tilgang til læringsbrett (digitale hjelpemidler) i undervisningen. Læringsbrettet kan brukes som et hjelpemiddel både på skolen og hjemme. Målet vårt er at læringsbrettet skal bidra til økt læring hos elevene gjennom økt motivasjon ved bruk av flere dagsaktuelle kilder og oppdaterte læringsapper og varierte uttrykksformer. Læringsbrett gjør det enklere å gi elevene rike oppgaver som kan løses på ulike måter. Bruk av  læringsbrett gjør det også enklere for foresatte å følge med på elevenes skolearbeid og lærernes tilbakemeldinger. I tillegg har alle klasserom Smartboard og apple TV. Dette gir elevene gode muligheter til å presentere det de har produsert. Elevene på Mortensrud skole skal være rustet for fremtidens digitale samfunn.