Om hodelus

Tegning av et hode med lus og egg

Lus smitter direkte fra hode til hode. Smitte kan også skje ved lån av kammer, luer og skjerf. Man bør være spesielt på vakt hvis et familiemedlem eller nære venner har fått lusesmitte. Hodelus er ufarlig, men plagsomt.

Symptomer på at man har blitt smittet av lus:

Lus gir kløe i hodebunnen. Ved første gangs smitte tar det ofte lang tid før man begynner å klø,
ofte 3-4 måneder. Blir man smittet igjen senere begynner kløen så og si umiddelbart.

Hvordan undersøker man lus:

Man undersøker på lus ved å se godt gjennom håret. Godt lys er viktig og man kan eventuelt bruke forstørrelsesglass. Kjemming av vått hår har vist seg å være den mest effektive måten til å påvise hodelus. Se eget vedlagt skriv om ”Hodelus, kamming for påvisning og bekjempelse”.

Hodelus er små dyr, ca. 2-3 mm lange, gråhvite eller mørkere av farge. Det finnes i hodebunnen, særlig i nakken og bak ørene. Lusene legger også egg som den fester til håret helt nede ved hårroten. Nylagte egg har nesten hudfarge og kan være vanskelige å se. Klekte egg og eggeskall er papirhvite.

Behandling:

Behandlingen er vanligvis enkel og det er viktig at bare den som har lus behandles. Det mest effektive lusemiddel er MALATION liniment og PRIODERM liniment. Middelet påføres i tørt, uvasket hår. Malationen binder seg dårlig til fuktig, nyvasket hår. Håret kammes en time etter behandlingen med finkam.
Midlene dreper ikke alle egg. Det vil derfor finnes små lus mellom første og andre behandling. Behandlingen må gjentas etter 8-14 dager. Det er viktig å foreta etterkontroll en gang i uken i tre uker etter siste behandling.
Malation og Prioderm skal ikke brukes til spedbarn under 1 år eller gravide.

NIX SJAMPO 1% brukes til små barn (under 1 år) og gravide. Håret kammes en time etter behandlingen med finkam. En behandling er vanligvis tilstrekkelig. Av og til kan enkelte egg overleve behandlingen og nye lus klekkes ut. Om levende lus finnes i håret 1-2 uker etter utført behandling, bør behandlingen gjentas. Det tilrådes jevnlig kontroll i hjemmet etter behandlingen.
Rådspør legen ved bruk under amming. Barn under 6 måneder bør behandles under legetilsyn.

Følg bruksanvisning nøye for det enkelte middel.

Lusemidler skal ikke brukes som forebyggende behandling, det bare øker lusens mulighet til å bli motstandsdyktig.

Tiltak ved enkelttilfeller eller utbrudd:

Først og fremst må alle familiemedlemmer undersøkes med tanke på smitte. Det samme gjelder andre nærkontakter til barn som er smittet. Dersom lus eller egg påvises, er det viktig at de blir behandlet med en gang. Det er likeledes viktig at alle personer som er smittet behandles samtidig.

Luer, kammer, skjerf, putevar, og lignende som har vært i kontakt med hodet hvor det har vært lus behandles enten ved vasking på 60ºC eller nedfrysing i minst 4 timer.

Foresattes ansvar i forbindelse med lus:

Ved ett eller flere tilfeller av lus i klassen, blir hjemmene varslet og det er viktig at alle barna da undersøkes umiddelbart, slik at alle behandles samtidig. Finner foreldrene lus eller har mistanke om lus på sitt barn, plikter de å si fra til klassestyrer eller til helsesøster. Lus må behandles så raskt som mulig. Det er viktig å foreta etterkontroll en gang i uken i tre uker etter siste behandling.
Barna kan gå i barnehage eller skole dagen etter at behandlingen er igangsatt.

Det beste forebyggende tiltaket er at foreldrene undersøker sine barn for hodelus med jevne mellomrom slik at lusa kan oppdages før den får spredt seg til andre.

Skolens ansvar:

Skolen har ansvar for å varsle hjemmene hvis det er oppdaget ett eller flere barn med lus i en klasse eller på AKS. 

Helsesøsters ansvar:

Helsesøster er tilgjengelig for råd og veiledning. Tilgjengelig informasjonsskriv kan fåes ved henvendelse. Melding om lus hos et barn sendes til helsesøster.

Hva kan barna selv gjøre for å unngå å bli smittet:

Barnas måte å omgåes hverandre på gjør at de alltid vil kunne utsette seg for smitte. Det de kan gjøre for å unngå smitte, er å ikke låne kammer og luer etc. av hverandre. Bare bruke sitt eget. Ved gymnastikk og svømming anbefales at klærne blir lagt hver for seg i f.eks. egen plastpose. 

Kamming for påvisning og bekjempelse av hodelus

(Msis-rapport uke 6, 2001 Reidar Mehl)

  • Kamming av vått hår har vist seg å være den mest effektive måten til å påvise hodelus.

  • Det er viktig å bruke finkam, sterkt lys, forstørrelsesglass og håndkle over skuldrene. Se etter lus og egg både på kammen og på håndkledet.

  • Kamming kan også brukes til å bekjempe hodelus. Ved bekjempelse må kammingen utføres systematisk og grundig en gang om dagen i minst åtte dager og deretter en gang i uka i tre uker. Bruk vanlig finkam i plast. Vask håret først i vanlig sjampo, legg et hvitt håndkle over skuldrene og kam håret mens det er vått.

  • Lusene faller da ned på håndkleet og er lette å oppdage. Se etter små lus og lusegg mellom tinnene på kammen. Både kam og håndkle behandles med varmt vann, over 60 grader, eller fryses for å drepe lusene. Det finnes en spesialkam som ikke har fordeler framfor finkam i plast, og spesialsjampo er unødvendig.

  • Ved kamming av tørt hår blir håret og kammen statisk elektrisk, og en har da sett at de små luseungene fyker fra kammen og tilbake i håret under kammingen. De store lusene flytter seg raskere i tørt enn i vått hår og kan krype inn i hårpartier som nylig er kammet. Under kammingen ramler de store lusene fra kammen ned på personens skuldre og kan krype opp i håret igjen. Det er derfor viktig å ha håndkle over skuldrene.

  • Ved bruk av lusemidlene Nix og Prioderm bør også håret kammes en time etter behandlingen. Dersom lusene er resistente mot midlene, vil de vanligvis bli lammet en stund for så å våkne til live igjen. Effekten av behandlingen vil bli bedre når den kombineres med kamming. Dette har to hensikter: fjerning av lammet lus som våkner igjen, og lusene som kammes ut observeres for å avgjøre om de er døde eller bare lammet.