Med brannvern og førstehjelp på timeplanen

Det øves på førstehjelp
Torsdag 14. november hadde 1. og 2. trinn tverrfaglig dag med tema «Nødetater». 1. trinn var ansvarlige for brannvern og 2. trinn hadde om «Førstehjelp». Vi har øvd på å varsle. Vi har øvd på å presentere oss hva vi må fortelle om det som har skjedd når vi ringer til ambulanse eller brann. Vi har hatt en lærerik dag med stor aktivitet og gode, viktige samtaler.
Vi avsluttet dagen med oppsummering i egne klasser.
God øvelse i førstehjelp
Godt samarbeid
Her øves det på stabilt sideleie
Lytter etter pust
Politiet tok seg en tur innom skolen