Språkkampanje på 5.-7. trinn

Godt samarbeid under konkurransen

Denne uka har 5., 6. og 7. trinn hatt tverrfaglige dager med fokus på samarbeid og god omgangstone. På onsdag jobbet elevene i grupper på tvers av trinn. Vi avsluttet uka med en konkurranse med selvlagde stylter og kreative oppgaver. Det har vært morsomt for både elever og lærere. Dette kommer vi til å gjøre igjen!

Godt samarbeid på sløyden
Viktig å holde planken stødig når en skal sage
Bokstavbrikker til løsningsord i produksjon
Ett av løsningsordene
Løsningsordet vennskap
Fylle flasken
Lagplakaten til Lions
Plakaten til laget "The Winners"
Plakaten til Peppa Gris
Lagplakaten til "Legend"