Mortensrud skole åpner for alle elever på 1.- 7. trinn mandag 11. mai

Barn som løper i gresset.

Hei, alle foresatte og elever på Mortensrud skole!

Myndighetene har bestemt at skolene kan åpne for alle elever fra mandag morgen.

Mortensrud skole følger smittevernveilederen fra myndighetene og ønsker alle elever tilbake mandag morgen. 1.-4. trinn fra kl. 08.30-12.30, 5. og 6. trinn fra kl. 09.00-13.00 og 7. trinn fra kl. 09.30-13.30. Aks vil holde åpent fra 12.30-15.00 for elever som er påmeldt. Skoledagene er noe kortere for å ivareta rådene i smittevernveilederen. Elevene vil få mer informasjon fra sin kontaktlærer.

Vi gleder oss til å møte alle elevene igjen!

Hilsen rektor Hebbe og alle andre på Mortensrud skole