Lån av Mortensrud skole

Utsikt fra hovedinngangen

LÅN OG LEIE AV MORTENSRUD SKOLE

Mortensrud skole er en av fem skoler som er med i et pilotprosjekt for utlån og utleie av skolen. Målet er å få på plass en digital løsning for lån og leie, som gjør prosessen enkel, trygg og oversiktlig både for leietaker og utleier. Kulturetaten administrerer utlånet sentralt. 

Hvordan søker man om å leie eller låne en av pilotskolene?

I pilotperioden skal dagens rutiner erstattes med et nytt digitalt søknadsskjema for alle som ønsker enkeltlån/spottlån eller semesterlån/leie. For fast leie eller lån et semester må du sende inn søknadsskjemaet før 1. juni for høsten eller 1. november for våren.

Det åpnes for tildeling høst/vår for korps, kor og idrett. Eksisterende avtaler tas hensyn til og de som har en eksisterende avtale vil bli prioritert. Det er mulig å leie for ett år av gangen for faste brukere som er avhengig av øvingspunkter hele skoleåret.

Les mer om prosjektet her: https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/lokaler-og-uteomrader-til-lan-og-leie/leie-og-lane-skolelokaler/pilotprosjektet-skoler-til-lan-og-leie/