Hovedseksjon

Elevundersøkelsen 2023/2024

https://mortensrud.osloskolen.no

Til elever og foresatte ved Mortensrud skole:

Elevundersøkelsen for Mortensrud skole for 2023-24 finner du ved å trykke på denne lenka Elevundersøkelsen eller ved å gå inn på skolens hjemmeside og fanen Om skolen. Deretter trykker dere på Analysebrettet.

I elevundersøkelsen får elevene muligheten til å uttrykke sin mening om skolen, både faglig og sosialt. Dette er meninger vi som skole er svært opptatt av. Årets resultater er ikke overraskende for hverken oss ansatte eller elevene, resultatene er ikke så gode som vi ønsker.   De aller fleste elevene trives imidlertid godt på skolen og svarer at vi er flinkere enn noen gang på dette med felles regler på skolen. Når det gjelder mobbing, er det fremdeles for mange elever som blir utsatt for dette. Her opplever vi å ha en god dialog med dere foresatte, og det er vi avhengige av for å skape et trygt og godt læringsmiljø fritt for mobbing. Siden resultatene ikke var uventet for Mortensrud skole, er vi allerede i gang med en rekke tiltak for å ta elevenes svar i elevundersøkelsen på alvor. Mange av disse tiltakene finner dere en oversikt over i skolens strategiske plan som ligger på skolens hjemmeside. Vi vil bruke tiden fremover bl.a. i samarbeid med Elevrådet, FAU og skolens ansatte for å finne ut hvordan vi ytterligere kan utvikle Mortensrud skole til en god skole for alle elever.

Med ønske om et tett og godt samarbeid!

Mvh

Trond Herbert Hebbe Johansen

Rektor