Lån av Mortensrud skole

Utsikt fra hovedinngangen

Målet er å få på plass en digital løsning for lån og leie, som gjør prosessen enkel, trygg og oversiktlig både for leietaker og utleier. Kulturetaten administrerer utlånet sentralt.

Hvordan søker man om å leie eller låne Mortensrud skole?

I pilotperioden skal dagens rutiner erstattes med et nytt digitalt søknadsskjema for alle som ønsker enkeltlån/spottlån eller semesterlån/leie. For fast leie eller lån et semester må du sende inn søknadsskjemaet før 1. juni for høsten eller 1. november for våren.

Det åpnes for tildeling høst/vår for korps, kor og idrett. Eksisterende avtaler tas hensyn til og de som har en eksisterende avtale vil bli prioritert. Det er mulig å leie for ett år av gangen for faste brukere som er avhengig av øvingspunkter hele skoleåret.

Les mer om prosjektet på Oslo kommunes nettsider