Til mulige vikarer

Barn med fargerike hender

Vikarbehovet vil variere gjennom året. Vi ber alle dere som ønsker å jobbe hos oss om å ta kontakt igjen nærmere sommeren og generelt følge med på om det legges ut nye vikarannonser hos oss eller våre naboskoler.

Mortensrud skole