Språkkampanje uke 45

Ordsky med ord vi liker å høre

I uke 45 vil alle klasser gjennomføre en språkkampanje. Målet vårt er at alle elever på Mortensrud skole skal ha en god omgangstone. En god omgangstone bidrar til et godt skolemiljø. I denne uken skal vi trene på god språkbruk og god omgangstone. Noen av klassene startet allerede i uke 44. Et eksempel på dette ser dere på bildet. Her er det en sjetteklasse som har laget en ordsky over hvilke ord de liker å høre.