Laget til eleven

Foreldremøtet 22 oktober

Samarbeidspartnerene presenterte seg og svarte på spørsmål fra de frammøtte. Mer om dette kan dere lese i vedlegget "Informasjon om fagtjenestene"(pdf)