Informasjon til foresatte på 1.-4. trinn

Glad jente leker i huske.

Mortensrud skole ved Rektor Hebbe                                                

22.04.2020

Informasjon til foresatte på 1.- 4. trinn fra ledelsen 

Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolestart for 1.-4. trinn mandag 27. april.  Skolen vil holde åpent fra kl. 08.30- 12.30, og Aks vil holde åpent fra 12.30- 15.00. Skoledagene er kortere for å sikre smittervern.  Dette skrivet er delt i to. Del 1 er en kortversjon med de viktigste punktene dere må forhold dere til. I del 2 blir punktene utdypet.  

 

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet informasjon til foresatte på flere språk.

Dette finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

 

Elever på 1.-4. trinn vil få oppgaver fra lærerne torsdag og fredag i uke 17, men kan ikke forvente å få hjelp/oppfølging av lærerne disse to dagene. Lærerne må bruke dagene til å klargjøre til skolestart mandag 27. april. 

 

 

Del 1 - Viktig informasjon:

 

 • Syke elever skal ikke på skolen.
 • Syke foreldre skal ikke levere eller hente på skolen.
 • Elevene deles inn i grupper på ca. 15 elever.
 • Elevene beholder samme gruppe på AKS.
 • Foreldre må være tilgjengelige på mobil når barnet er på skole/AKS
 • AKS holder ikke åpent på morgenen før skolestart, og stenger kl. 15.00.
 • Elevene møter kl. 8.30 hver dag ute i skolegården – faste oppstillingsplasser for alle grupper.
 • Foresatte skal ikke være i skolegården, og må derfor snu/vente utenfor bommen.
 • Foresatte kan heller ikke hente barn inne i skolegården
 • I-paden skal tørkes av med våt klut når eleven kommer hjem fra skolen, og før de skal gå til skolen om morgenen.

 

Elever som ikke møter på skolen:

 • Elever som ikke kan møte på skolen fordi de selv, eller har foresatte som er i risikogrupper, må levere legeerklæring dersom de må fortsette med hjemmeundervisning. Legeerklæringen sendes til kontaktlærer.
 • Elever som ikke leverer legeerklæring, vil ikke motta oppfølging av lærerne sine, fordi foresatte overtar opplæringsplikten når de velger å ikke sende barnet på skolen.

 

Elevene starter skoledagen kl. 08.30 og slutter kl. 12.30. 

Elevene møter på skolen kl. 8.30

 

  

  Osloskolen

 

Elevene må ha med:

 • Klær og sko til å være ute hver dag
 • NB! Yttertøy må tas med hjem hver dag
 • Mat og drikke til hele dagen (gjelder også på AKS)
 • Skolebøker
 • I-pad
 • Pennal – alle som går på AKS har fått utdelt blyant, blyantspisser, viskelær, saks, farger og limstift. Dette skal tas med på skolen hver dag. Det er viktig at dere sjekker at eleven har dette i pennalet. Det blir ikke anledning til å låne fargeblyanter på skolen da elevene ikke skal dele utstyr. Elever som ikke går på AKS vil få skrivesaker på skolen.

 

Det er IKKE lov å ta med egne leker på skolen. 

 

Mandag 27. april vil det være mange ansatte tilstede ute for å ta i mot elevene, og vise dem til det stedet de skal møte hver dag fremover.

 

Foresatte skal av smittehensyn ikke inn i skolegården, og de som følger barna sine må snu og gå hjem når de ankommer skolen. Det er kun elever og ansatte som har lov til å være på skolens område. Barna kan ta følge med søsken eller elever de skal være i gruppe med. Vi minner om at avstandsregelen gjelder for alle.    

 

Foresatte som skal hente elever, må hente kl. 12.30 eller kl. 15.00 når AKS er ferdig. Ingen foresatte kan hente elever utenfor disse tider av hensyn til smittevern. Hvis elevene må hentes til andre tider må dette avtales med AKS en dag i forkant. Foresatte kan ikke komme inn i skolegården, men vente på barnet utenfor.

 

Vi ber om at foresatte snakker med eleven om at det vil være litt annerledes på skolen enn normalt når skolen åpner, og at de ikke skal oppsøke elever i andre grupper.   

 

Del 2 - Utvidet beskrivelse av skolestart for 1.-4. trinn

 

 

Organisering av elever og ansatte:

Elevene deles inn i grupper på ca 15 elever.  

 

Elevene beholder gruppen også når de er på AKS.

  

Organisering av skoledagen:

Skoletid: Kl. 8.30 – 12.30

AKS-tid: Kl.12.30 – 15.00. 

Foresatte med samfunnskritiske jobber som har fått innvilget dette, kan få et tilbud på AKS i tiden kl. 07.30 - 08.30 og 15.00 - 16.00

 

Elevene må ha med skolesekk med mat og drikke, skolebøker, I-pad og pennal. Elever som har melk, får dette levert til rommet de er på. Elevene må ha klær til å være ute i hver dag.

 

Alle elevene skal hver dag ha oppmøte ute i skolegården. Den første dagen vil elevene møtes av ansatte som vil vise dem til sitt oppmøtested. I dagene etter skal de selv gå til gruppens oppmøtested og vente der til de blir hentet av voksen. 

 

Ettersom klassetrinnene er delt inn i flere grupper enn til vanlig, vil noen elevgrupper være på et annet klasserom enn de vanligvis bruker.

 

For elever som skal være på AKS etter undervisning og skal hentes av foresatte, må foresatte sende en melding til basetelefonen når de ankommer gymsalen ved parkeringen. Da vil en ansatt sende barnet til gymsalen kl. 15.00. Ingen foresatte skal inn i skolegården.

Elever som skal gå hjem alene vil bli sendt fra skolen kl. 15.00

 

I friminuttene vil to klassetrinn være ute samtidig. Gruppene får hvert sitt område de må holde seg innenfor.

 

Kommunikasjon med ansatte:

Undervisningspersonalet kommer ikke å bruke teamrommene, og vil derfor ikke være tilgjengelig på telefon før/etter undervisningstid. Alle henvendelser til lærere bes om å sendes på skolemelding eller epost. 

 

Dagen på AKS:

AKS har åpent kl. 12.30 – 15.00.

 

AKS vil ikke servere mat i en periode fremover. Derfor må alle elever ta med dobbel matpakke og drikkeflaske.

AKS vil servere frukt hver dag.

 

Når skoledagen er over 12.30, vil AKS-ansatte komme til klasserommet hvor elevene er.

 

AKS sender ut egne ukeplaner for uke 18 og 19. Gruppene vil være de samme som på skolen, og gruppene vil bruke klasserommet under AKS tiden.

Under bespisning og aktiviteter inne skal gruppene opprettholdes. I utetiden kan to grupper fra samme trinn være samlet. Disse gruppene skal ikke rulleres på før evt. mandag da det har vært en helg i mellom.

 

 

Hvordan skal skolen ivareta smittevern:

Utdanningsdirektoratets smitteveileder for skolen, uthever tre viktige grunnpilarer i arbeidet med å hindre videre smitte av covid-19.

 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Sykdom:

 • Elever som er syke med luftveisinfeksjoner skal ha en symptomfri dag hjemme før de kommer på skolen.
 • Elever med påvist covid-19 skal følge råd fra helsemyndigheter, og skal holde seg hjemme syv dager etter siste symptom. Følg råd fra fastlegen.
 • Dersom foresatte eller andre familiemedlemmer i husstanden får påvist covid19, ber vi dere om å følge råd fra fastlegen/helsemyndighetene.
 • Skolen vil kontakte foresatte umiddelbart dersom elevene viser symptomer på skolen. Foresatte vil bli bedt om å hente eleven.
 • Sykdom meldes til skolen via skole-sms som før.

 

God hygiene/renhold:

 • Alle elever og ansatte skal vaske hender før de går hjemmefra.
 • Alle elever starter dagen med håndvask på skolen. Vi vil også vaske hendene når vi kommer inn fra undervisning ute, etter friminutt, toalettbesøk, etter hosting/nysing, før/etter mat og før vi går hjem.
 • Elevene skal vaske pultene sine hver dag før de går hjem.
 • I-padene skal tørkes av hver dag når elevene kommer hjem fra skolen, og før de skal på skolen om morgenen. Bruk klut og varmt vann uten såpe. Ikke bruk antibac på læringsbrett – det vil ødelegge utstyret.
 • Alle rom rengjøres grundig hver dag.
 • Toaletter rengjøres grundig hver dag. I tillegg tørkes toalettseter, spyleknapp, dørhåndtak og kraner 2 - 4 ganger daglig.
 • Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.
 • Dørhåndtak, trappegelender, lysbrytere, stoler, andre bordflater og gjenstander som berøres ofte rengjøres hyppig.
 • Leker, sportsutstyr og annet utstyr som deles, vaskes daglig.