FN-markering i Sigrunshall 2019

Flaggformasjoner på FN-dagen

Også i år, greide 7.trinns elevene å bevege publikum så de fikk både gåsehud og tårer i øyekroken. Elever og lærere på 7. trinn gjennomførte en imponerende FN-markering torsdag 24. oktober. 

Forestillingen startet med at elevene marsjerte inn til "What a Wonderful World" av Lui Armstrong med flagg som representerte alle nasjoner representert på skolen. Progmlederne ønsket publikum velkommen og informerte om FN. Så fremførte elevene noen av underpunktene til FN´s barnekonvensjon. Deretter sang de på imponerende vis en sang om alle verdens land som er en skikkelig tungekrøller.

Elevene på 7. hadde et ønske om at denne FN-samlingen skulle ha fokus på klima og miljø, så vi fikk en faktaleksjon om dagens klima og miljøutfordringer. Der vi blant annet fikk høre om hvordan plast ødelegger miljøet, hvordan drivhusgasser påvirker isbreer og temperaturen på jorda og hvilke skader dette påfører kloden vår. Innimellom fikk publikum se bilder og høre sanger som understreket viktigheten av budskapet.

Av sanger vi fikk høre var "Kloden er syk", "Earth" og avslutningsvis "The earth is my home".