Nyttig informasjon

Illustrasjon.

Det legges ut ny informasjon her etter hvert som skolen mottar ny informasjon.

 

Viktig å huske på å vaske hender ofte og å holde god avstand til hverandre ute. 

Ta godt vare på hverandre.