Stasjonsundervisning (TIEY)

Elever på lesestasjon (egenlesing)


Til å hjelpe oss med å utvikle leselyst og leseglede, har skolen kjøpt inn svært mange spennede bøker på de ulike nivåer, både innen fakta og fiksjon. Vi har også rustet opp klasserommene med mye nytt utstyr for å legge forholdene til rette for god motivasjon og god læring.

 

Det vi har sett til nå er: At barna liker arbeisdformen, leser mer og bedre og at flere tar del i den muntlige delen av programmet.


Arbeidsmetoden egner seg godt til andre fag og vi har derfor tatt den i bruk i matematikkundervisningen.