NISK

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Oslo har laget et språkkurs til Osloskolene for elever som trenger å styrke sine norskspråklige ferdigheter. Ved Mortensrud skole gis dette tilbudet på 1. og 2. trinn. Kurset varer i åtte uker, med 8 økter av 30 minutter over en 8 ukers periode. Fem av øktene er lagt til morgenen i forkant av den ordinære undervisningen og de tre siste innenfor skoletiden etter storefri. Det er fra tre til seks elever i gruppen. Målet med kurset er å øke elevenes norskspråklige ferdigheter. Tilbudet gis enkeltelever som har fått brev med seg hjem.