Ipad/digitale læringsmidler

Alle elever på Mortensrud skole har tilgang til iPad (digitale hjelpemidler) i undervisningen. Ipaden kan brukes som et hjelpemiddel både på skolen og hjemme. Målet vårt er at Ipad skal bidra til økt læring hos elevene gjennom økt motivasjon ved bruk av flere dagsaktuelle kilder og oppdaterte læringsapper. Bruken av iPad gjør det også enklere for foresatte å følge med på elevenes skolearbeid. I tillegg har alle klasserom Smartboard og apple TV. Elevene på Mortensrud skole skal være rustet for fremtidens digitale samfunn.