Flerårig skoleutviklingsprosjekt 2013-2017

Oppdraget skal føre til treffsikre innsatser for undervisning og læring både på kort og lang sikt, slik at elevene oppnår økt læringsutbytte i fagene.