Leksetilbudet på AKS

Mandag-torsdag vil AKS ha leksetilbud fra kl. 16.00-16.45. Houaida Ghannam og baseledere har hovedansvaret for leksetilbudetMan kan benytte tilbudet hvis elevene har fulltidsplass på AKS. Det er allikevel de foresatte som er ansvarlige for å følge/sjekke opp leksene til elevene daglig. Fredager vil vi ikke tilby lekse-tilbud for elevene.

Leksetilbudet på AKS er frivillig for elevene. Hvis foresatte ønsker at barna skal delta, må det avtales med eleven og deretter med baselederne eller Houaida på AKS.

Telefon: 22 61 60 95/ 23 19 16 00.