Gratis Aktivitetsskole

Barn leker på gresset

Gratis kjernetid og sterkt reduserte takster på heldagsplass har gitt store resultater.
Prosjektet er nå avsluttet og vi fortsetter gratis kjernetid fra skoleåret 2017-2018 for 1. - 4. trinns elevene. 

Gratis plass i Aktivitetsskolen
Gjelder hver skoledag etter undervisningsslutt frem til kl. 16.00 og to dager i skolens hele ferieuker.

Disse aktivitetene er mest populære

  • Dansegruppe
  • Skiskole
  • Matlaging
  • Frilek
  • Leksehjelp
  • Lesegruppe
  • Forskergruppe
  • Eventyr og drama
  • Parsellhagen
Drawing of a city